Açıklama :
4.Sınıf fen bilimleri maddeyi niteleyen özellikler etkinliği ve 4.sınıf fen bilimleri maddenin halleri etkinliği ile karşınızdayız. bu etkinliğimizde öğrenciler suda batan-suda yüzen, mıknatıs çeken-çekmeyen, suyu çeker-suyu çekmeyen gibi sınıflara ayırdık. Maddenin hallerini katı sıvı gaz örnekler vb etkinlikler. Öğrenciler görsellerle süslenmiş bu etkinliğimizi beğeneceklerdir. Umarım sizde bu özgün olarak hazırladığımız bu etkinliğimizi beğenirsiniz.

Neler Sorduk
-> Maddeyi niteleyen özellikleri sorduk.
-> Tablo verdik maddeleri sıraladık suda yüzen ve suda batan olarak işaretlemelerini istedik.
-> Tablo verdik maddeleri sıraladık suyu çeker ve suyu çekmez olarak işaretlemelerini istedik.
-> Tablo verdik maddeleri sıraladık mıknatıs çeker mıknatıs çekmez olarak işaretlemelerini istedik.
-> Gemilerin çok büyük olmasına rağmen suyun üzerinde nasıl durduğunu sorduk.
-> Maddenin hallerini sorduk.
-> Maddenin hallerine üçer tane örnek vermelerini istedik.
-> Maddenin hallerinin özelliklerini sorduk.
-> Maddeleri resimleri ile birlikte verdik. katı mı sıvı mı gaz mı işaretlemelerini istedik.

Kazanım :
1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
2. Maddenin hâllerini bilir ve aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
3. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

İndirme Linkleri :
4.Sınıf Fen Bilimleri Maddeyi Niteleyen Özellikler - Maddenin Halleri Etkinlikler İndir

Resimler: