Açıklama :
4.Sınıf fen bilimleri saf madde ve karışımlar ile 4.Sınıf fen bilimleri karışımları ayrıştırma yöntemleri etkinlikleri ile karşınızdayız. Öğrenciler bu etkinlik ile Saf maddenin tek bir maddeden olduğunu karışımın ise en az iki maddeden olduğunu öğrenecek ve öğrendiklerini uygulayacaklar. Aynı şekilde bu karışımları nasıl ayırmamız gerektiği ile ilgili mantık yürütecek ve etkinliklerimizi eğlenerek çözecekler. Umarım sizde bu özgün olarak hazırladığımız bu etkinliğimizi beğenirsiniz.

Neler Sorduk
-> Verdiğimiz görsellere bakarak Saf Madde mi ve Karışım mı hangisinin olduğunu işaretlemelerini istedik.
-> Verilen karışım türlerine örnekler yazmalarını istedik. ( katı + katı vb. )
-> Doğru yanlış soruları ile konuyu pekiştirmelerini sağladık.
-> Tabloda verdiğimiz maddelerini saf madde mi karışım mı olduklarını işaretlemelerini istedik.
-> Tabloda verdiğimiz karışımları hangi ayırma yöntemi ile ayrılacağını yazmalarını istedik.
-> Ayrıştırma yöntemi verilen maddeler hangi karışımlardan oluşmuş olabileceğini yazmalarını istedik.
-> Verdiğimiz kelimeleri boşluklara uygun şekilde yazarak cümleleri tamamlamalarını istedik.

Kazanım :
1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.
2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
3. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

İndirme Linkleri :
4.Sınıf Fen Bilimleri Saf Madde, Karışım ve Karışımları Ayrıştırma Yöntemleri Etkinlikleri indir

Resimler: