Açıklama :
4.Sınıf Fen Bilimleri Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Etkinlikleri ile öğrenciler eski ve yeni tüm ses ile ilgili araçların adlarını ve ne işe yaradıklarını eğlenerek çözecekler. Sesin şiddetinin artması ne gibi sorunlar oluşturabileceğini bunun olumlu ve olumsuz yönlerini etkinliklerimizde eğlenerek çözecekler. Umarım sizde bu özgün olarak hazırladığımız bu etkinliğimizi beğenirsiniz.

Neler Sorduk
-> Aşağıda görselleri verilen ses ile ilgili teknolojik aletlerin adlarını ve ne işe yaradıklarını yanlarına yazmalarını istedik.
-> Tablo verdik ve bu tabloya Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz yönlerini yazmalarını istedik.
-> Doğru yanlış sorularını boyamalı olarak verdik.
-> Sesin şiddetini arttıran araçlar, Sesi kaydeden araçlar, Hoparlör kullanılan araçları sorduk.
-> Telefonlar olmasaydı uzaktaki bir arkadaşımızla nasıl iletişim kurardık ? Açıklamalarını istedik.

Kazanım :
1. Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.

İndirme Linkleri :
4.Sınıf Fen Bilimleri Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Etkinlikleri indir

Resimler: