Açıklama :
4.Sınıf Türkçe adlar ( isimler ) etkinlikleri ile karşınızdayız. Bu etkinlikte öğrenciler adların anlamına ve yapısına göre kaça ayrıldıklarını neler olduklarını örnekler vererek cümleler kurarak ve yorumlayarak eğlenceli bir şekilde öğrenecekler. Kolaydan zora doğru hazırlanan konuların sırası dikkate alınarak hazırlanan bu etkinliğimizi umarım beğenirsiniz.

Neler Sorduk
-> Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurmalarını istedik.
-> Aşağıdaki sözcüklerden özel ad olanların başına “Ö” cins ad olanların başına “C” harfini yazmalarını istedik.
-> Aşağıdaki tabloda varlıkların sayılarına göre verilen adlardan uygun olanları işaretlemelerini istedik.
-> Aşağıdaki talimatlara göre sözcükleri yazıp cümle içerisinde kullanalım.
-> Aşağıda verilen adları türlerine göre uygun olanları işaretlemelerini istedik.
-> Aşağıda verilen isimleri yapısı bakımından inceleyiniz. Ek alan isimler varsa eklerini belirtmelerini istedik.

Kazanım :
1. Ad ( İsim ) türlerini bilir, örnekler verir ve cümle kurar.
2. Özel isim cins isim ayırt eder.
3. Soyut isim somut isim ayırt eder.
4. Tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi ayırt eder.

İndirme Linkleri :

Resimler: